Na het onderzoek

Je hebt pas een dyslexieonderzoek bij RID gehad. Nu ben je vast benieuwd naar wat de volgende stappen zijn? Of misschien heb je nog vragen over het onderzoeksverslag? Op deze pagina vind je handige informatie voor na het dyslexieonderzoek.

Het onderzoeksverslag
Starten met de behandeling
Behandelmethode CODE
Meer lezen over dyslexie

Tijdens het eindgesprek heb je het onderzoeksverslag gekregen. Hierin staan de resultaten en conclusie van het dyslexieonderzoek. Een onderzoek kan de volgende uitkomsten hebben:

 • Ernstige Dyslexie (ED): de ernst is te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende behandeling door een dyslexiezorgaanbieder is nodig. Behandeling bij ED wordt bij basisschoolleerlingen vergoed vanuit de gemeente en het kind ontvangt een dyslexieverklaring.
 • Dyslexie, maar niet ernstig: behandeling wordt bij deze uitkomst niet vergoed, ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het kind ontvangt een dyslexieverklaring.
 • Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen van het kind.

In het onderzoeksverslag staan veel termen en begrippen. Als je meer wilt weten over wat er precies onder deze termen en begrippen wordt verstaan kan je hier meer lezen:

Begrippen uit het dyslexieonderzoek uitgelegd

 

 

Waarschijnlijk ga je binnenkort starten met de behandeling bij RID. Wat kan je verwachten?

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis met het online programma CODE en het huiswerk erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind.

De eerste behandeling
Voor de eerste behandeling is het fijn als in ieder geval één van de ouders/verzorgers aanwezig is. Je maakt dan kennis met de behandelaar en krijgt uitleg over hoe de behandeling in zijn werk gaat. Ook krijg je van het RID-materiaal om mee te oefenen en uitleg over het online programma CODE.

De dyslexiebehandeling van RID heet CODE, die bestaat uit de 4 onderdelen:

 1. het trainen van de klankverwerking van taal;
 2. het trainen van de letter-klankkoppeling;
 3. leestraining (onder tijdsdruk);
 4. het ontwikkelen van spellingvaardigheden.

De onderdelen worden aangeboden in (spelling)modules en leesfases, in een vaste volgorde. Dit wordt ondersteund met het online oefenprogramma CODE waarbij kinderen op wereldreis gaan met Riddel. Elk onderdeel bouwt verder op de verkregen kennis uit de vorige onderdelen.

RID heeft deze methode zelf ontwikkeld. Lees meer over de totstandkoming van behandelmethode CODE

 

 

Websites met informatie over dyslexie

 

Boeken over dyslexie
Informatieve boeken voor ouders:

 • ‘Dyslexie in Nederland, theorie, praktijk en beleid’ – L. Blomert
 • ‘Dyslexie, een complex taalprobleem’ – T. Braams
 • ‘Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders’ – T. Braams
 • ‘Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool, leidraad voor ouders’ – A. Paternotte en J. Buitelaar
 • ‘Mijn kind & Dyslexie’ – R. Krijnen
 • ‘Mijn kind heeft dyslexie’ – M. Ceyssens

Informatieve boeken voor kinderen:

 • ‘Dyslexie’ – Z. van Mersbergen (Informatiereeks 3, nummer 54)
 • ‘Een 2 voor dictee. Een verhaal over dyslexie’ – J. Breeman
 • ‘Letters op de snelweg. Boekje over dyslexie’ – K. Terlouw
 • ‘Ik heb dyslexie, nou en! – L. de Groot

Leesboeken geschikt voor dyslectische kinderen:

Leesboeken over dyslexie voor kinderen:

 • ‘Ik ben niet bom!’- M. van de Coolwijk
 • ‘Schatkasten’ – H. van der Werff
 • ‘Pudding Tarzan’ – O.L. Kirkegaard
 • ‘De smoezenkampioen’– C. Slee
 • ‘Heksie. Hoe vang je een heks? – M. Snoeij

 

Tips in de vorm van software
Tekst-naar-spraak-software:

Spraakherkenningssoftware:

 

RID hanteert de landelijke richtlijnen conform Originele versie protocol © 2006 L. Blomert (Cognitieve Neurowetenschap, Faculteit Psychologie, Universiteit Maastricht). Herziene versie protocol © 2013 Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD)

Aanmelden
Lees verder