oefenkr8 rt-ondersteuning

OefenKr8 | Compleet

Met OefenKr8 | Compleet kan je een heel schooljaar rekenen op volledige ontzorging en deskundige remedial teaching. Onze remedial teachers ontzorgen scholen volledig tijdens het hele schooljaar, van handelingsplan en RT-sessies tot en met evaluatie.

Neem contact op

Wat kun je verwachten?

Wij starten direct na de zomervakantie met een afstemmingsgesprek en beginmeting. Vervolgens stellen we een groepshandelingsplan op met de doelen en de inhoud van de ondersteuning. De leerlingen oefenen twee keer per week 30 minuten in een groepje van maximaal 4 leerlingen op de vakgebieden aanvankelijk lezen en spellen, technisch lezen, spellen, rekenen of begrijpend lezen. Ze werken met onze RT-methode OefenKr8 in eigen lesboeken. Onze remedial teacher koppelt de vorderingen doorlopend terug aan de leerkracht in een logboek.

In januari is er een tussenmeting – samenvallend met het toetsmoment op school – waarna we de begeleiding evalueren en doelen bijstellen. De eindmeting valt samen met de eindtoetsen op school. Het schooljaar wordt afgesloten met een eindverslag en eindgesprek. Bij ondersteuning voor technisch lezen neemt de RT’er tijdens de tussen- en eindmeting de DMT en AVI af. School kan deze resultaten overnemen.

Ik geef de zorg met een gerust gevoel uit handen en heb mijn handen vrij om andere taken op te pakken."

Compleet ontzorgd

Het OefenKr8 | Compleet traject omvat:

  • Opstellen van groepshandelingsplannen
  • Begin-, tussen- en eindmeting
  • Tussentijdse en eindevaluatie
  • Onze krachtige RID-methode voor aanvankelijk lezen en spellen, (begrijpend) lezen, spellen en rekenen
  • Begeleiding in kleine groepjes door kundige remedial teachers
  • Doorlopende afstemming met leerkracht en intern begeleider
  • Twee keer per schooljaar consultatie door een onderwijsadviseur
  • Aansluiting op de ondersteuningsvoorwaarden voor doorverwijzing naar specialistische zorg (ON4)

Voor continuïteit en optimaal resultaat adviseren wij je een traject voor een heel schooljaar. De investering hiervoor bedraagt € 4185,- per RT-groepje voor een volledig schooljaar (2023-2024).

Tip: het compleettraject kan ook gefinancierd worden uit subsidieregelingen.

Wil je onze RT-ondersteuning inzetten voor een half schooljaar? Onze onderwijsadviseurs informeren je graag over de voorwaarden en specifieke aandachtspunten.

RT-methodeboekjes

Download de brochure

Klik hieronder en bekijk alle mogelijkheden van OefenKr8.

voorkant oefenkr8 brochure

Meer weten of een vraag over OefenKr8?

Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag! Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact