oefenkr8 rt-ondersteuning

OefenKr8 | Door school

Liever zelf aan de slag met onze RT-methode? Dat kan ook met OefenKr8 | Door school. Hiermee implementeer je onze doelgerichte methode duurzaam op school als interventie op ondersteuningsniveau 3.

Neem contact op

Zelf aan de slag met OefenKr8

Bij OefenKr8 | Door school delen onze specialisten hun kennis en ervaring, zodat je weet hoe je de methode zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Je krijgt gedurende een handelingsperiode van circa 10 weken coaching en begeleiding op één van de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen. Hierna kun je OefenKr8 zelfstandig inzetten bij je leerlingen.

Het eerste coachingstraject op school (Start) is een uitgebreid starttraject voor één specifiek vakgebied. Voor ieder volgend vakgebied (door dezelfde persoon) is een compact vervolgtraject (Vervolg) mogelijk met de vakspecifieke online training en minder coachingsuren. Ieder traject bestaat uit twee onderdelen: een online training en coaching.

1. Online training

De training is in eigen tijd en tempo te doorlopen. Een coach vanuit RID is beschikbaar voor vragen. De studiebelasting is circa 6 uur (3 uur bij een vervolgtraject).

2. Coaching

Tijdens het RT-traject van 10 weken (2 x 30 minuten per week RT) begeleidt onze coach de onderwijsprofessional door mee te kijken, feedback te geven en aanbevelingen te doen.

Start- en vervolgtrajecten

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de bouwstenen voor de start- en vervolgtrajecten.

OefenKr8 | Door schoolStartVervolg*
E-learning ITraining basiskennis over ondersteuningsniveau 3 en de werkzame componentenx
E-learning IITraining inhoudelijk per vakgebied: theoretische achtergronden en vertrouwd raken met het materiaal en de werkwijze
E-learning IIITraining didactiek algemeen: feedback geven, motiveren en groepsdynamiek tijdens RTx
CoachingCoaching, inclusief afstemmingsgesprek, evaluatiegesprek, eindgesprek, meekijken handelingsplan en feedback, administratietijd coach18 uur10 uur
HandleidingHandleiding methode per vakgebied (geprint)
Investering per traject, exclusief werkboeken voor het RT-groepje**€1845,-€1000,-
* Het vervolgtraject is alleen te volgen na afronding van het starttraject door dezelfde persoon.
** Het aantal benodigde werkboekjes varieert per vakgebied. Deze leerlingboekjes blijven op school. Extra leerlingboekjes bijbestellen (binnen het vakgebied) kan bij RID na afronding van het betreffende traject.

In de praktijk

  • De begeleiding van de leerlingen (maximaal 4) vindt buiten de klas plaats (2 x 30 minuten per week).
  • De coach kijkt bij een starttraject 1 x per week mee en geeft daarna feedback op de sessie (ca. 30 minuten).
  • Bij een vervolgtraject kijkt de coach 1 x per 2 weken mee.
  • Zowel een start- als vervolgtraject duurt 10 weken.
meisje in de klas

Vakgebieden

OefenKr8 | Door school is mogelijk voor de volgende vakgebieden:

  • Technisch lezen
  • Spellen
  • Rekenen – basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, klokkijken)
  • Rekenen – complexe rekenvaardigheden (grote keer- en deelsommen, procenten, breuken, kommagetallen, verhoudingen, maten, klokkijken)
RT-boekjes

Vraag of direct van start?

Wil je meer weten of wil je aan de slag met OefenKr8 | Door school? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je leerling, team en school graag vooruit.

Neem contact op

Download de brochure

Bekijk alle mogelijkheden van OefenKr8.

brochure