oefenkr8 rt-ondersteuning

OefenKr8 | Onze RT-methode

Met onze expertise op het gebied van taal en rekenen, hebben wij een eigen RT-methode ontwikkeld. Een doeltreffende methode, waarin wij evidence-based technieken uit onze specialistische behandelingen (dyslexie en dyscalculie) toepassen.

Neem contact op

Intensief ondersteunen

Met onze RT-methode kun je je leerlingen vroegtijdig en stap-voor-stap verder helpen met taal en rekenen. Zo kun je grotere achterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Met OefenKr8 werk je aan een betere basisvaardigheden en meer zelfvertrouwen bij je leerlingen.

RT-methode OefenKr8

Krachtig in verschillende vakgebieden

Onze methode is beschikbaar voor de volgende vaardigheden:

1. OefenKr8 | Aanvankelijk lezen en spellen
Deze aanpak richt zich op beginnende lezers en legt het fundament voor de lees- en spellingontwikkeling. Letters en klanken staan centraal, waarbij we toewerken naar het verklanken van woorden.

2. OefenKr8 | Spellen
Leerlingen ontwikkelen meer inzicht in de systematiek waarmee gesproken taal wordt omgezet naar geschreven taal. Belangrijke spellingregels krijgen op deze manier de benodigde aandacht. Gerichte instructie en oefening helpen de leerlingen zich de strategieën en regels eigen te maken en deze daadkrachtig toe te passen.

3. OefenKr8 | Technisch lezen
Bij het technisch lezen richten wij ons op het vloeiend en vlot lezen van woorden, zinnen en teksten. Er wordt gewerkt aan het automatiseren van lezen op basis van directe woordherkenning. Daarnaast maken wij gebruik van de methodiek Begeleid Hardop Lezen.

4. OefenKr8 | Begrijpend lezen
Onze methode voor begrijpend lezen biedt strategieën om te kunnen begrijpen wat er (technisch) gelezen is. Door het gebruik van verschillende soorten teksten oefenen leerlingen gericht deze strategieën te gebruiken. Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8.

5. OefenKr8 | Rekenen
Het uitgangspunt bij rekenen zijn de handelingsniveaus waartussen verschillende vertalingen gemaakt moeten worden. Afhankelijk van de behoefte is er aandacht voor zowel basisbewerkingen als complexere rekenstof. Er wordt gewerkt vanuit het begrip naar formeel rekenen; vanuit het kunnen toepassen van strategieën naar het automatiseren en flexibel toepassen.

Meer weten of een vraag over OefenKr8?

Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op

Download de brochure

Bekijk alle mogelijkheden van OefenKr8.

brochure