kinderen aan het werk

SpringKr8 | Je leerling ondersteunen

Een leerling met dyslexie heeft zowel tijdens als na de behandeling behoefte aan extra ondersteuning van jou als leerkracht. Wij geven je graag enkele praktische tips, zodat we je leerling samen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Is jouw leerling bij RID gestart met een dyslexiebehandeling? Dit is een intensief traject, waarin (naast de behandeltijd) ook dagelijks thuis geoefend wordt. De RID-behandelaar houdt je via Mijn RID graag op de hoogte.

Een goede ondersteuning in de klas in tijdens en na de behandeling van groot belang. Graag delen wij op deze pagina een aantal praktische tips. Zo kunnen we samen het beste uit de behandeling kunnen halen.

Algemene tips

 • Blijf verlengde instructie geven waar nodig, eventueel met extra visuele ondersteuning.
 • Laat je leerling de teksten vooraf lezen (pre-teaching): vooral bij zaakvakken en begrijpend lezen kan dit handig zijn.
 • Het voorlezen van teksten helpt! Denk hierbij ook aan een leesmaatje of het werken in tweetallen.
 • Maak keuzes voor de lesstof: Wat is echt nodig voor deze leerling? Kan een mondelinge verwerking de schriftelijke verwerking vervangen?
 • Luisterboeken kunnen een grote bijdrage leveren aan het bevorderen van het leesplezier.
 • Blijven oefenen! Met name bij lezen moet er parallel aan een behandeltraject in de klas geoefend worden.
leerkrachten en kinderen

Blijven lezen

 • Het is erg belangrijk dat de leerling (ook tijdens de behandeling) goed blijft oefenen met lezen. Leeservaring en leeskilometers maken zijn essentieel. Kies hiervoor een goede remediërende leesmethode op zorgniveau 3.
 • Voor de leesmotivatie is het van belang dat de leerling boeken kan lezen die aansluiten op de interesse. Bibliotheken hebben een ‘Makkelijk Lezen Plein’ (oranje sticker) met fictie en informatieve boeken die makkelijker te lezen zijn, maar qua inhoud wel passen bij de leeftijd. Deze boeken zijn ook bij educatieve uitgeverijen te vinden.
 • Regelmatig geven wij nieuwe lees- en boekentips.
leerkrachten en kinderen

Tips bij het spellen

 • Met name bij de zaakvakken of begrijpend lezen is het handig dat de leerling de tekst kan voorbereiden, voordat de les in de klas wordt behandeld. Dit kan thuis, maar ook op school.
 • Soms kan een mondelinge verwerking de schriftelijke verwerking vervangen.
 • Geef extra tijd bij lesstof en toetsen, zodat de leerling de tijd heeft de tekst (en vragen) goed (en nauwkeurig!) door te lezen.
 • De digitale toetsen voor rekenen-wiskunde, studievaardigheden, woordenschat hebben een auditieve ondersteuning (begrijpend en technisch lezen niet). Cito spreekt een voorkeur uit voor digitale afname ten opzichte van voorlezen (i.v.m. hints door intonatie).
meisje steekt hand op

Compenserende maatregelen

 • Met name bij de zaakvakken of begrijpend lezen is het handig dat de leerling de tekst kan voorbereiden, voordat de les in de klas wordt behandeld. Dit kan thuis, maar ook op school.
 • Soms kan een mondelinge verwerking de schriftelijke verwerking vervangen.
 • Geef extra tijd bij lesstof en toetsen, zodat de leerling de tijd heeft de tekst (en vragen) goed (en nauwkeurig!) door te lezen.
 • De digitale toetsen voor rekenen-wiskunde, studievaardigheden, woordenschat hebben een auditieve ondersteuning (begrijpend en technisch lezen niet). Cito spreekt een voorkeur uit voor digitale afname ten opzichte van voorlezen (i.v.m. hints door intonatie).
meisje met stapel boeken

Compenserende middelen

 • Laat de leerling gebruikmaken van een geheugensteun (spellingspiekschrift), waarin de klanken en/of de spellingregels staan (bijv. de geheugensteun van RID).
 • Laat een tafelkaart gebruiken als er grote problemen zijn met automatiseren van de tafels en dit het uitrekenen van meer complexe sommen in de weg staat (tafels wel blijven oefenen).
 • Maak bij werk op de computer gebruik van een spellingcontrole.
 • Gebruik compenserende software: spraakherkenningssoftware (apps) die spraak naar tekst omzet en/of voorleessoftware. Kijk voor een overzicht van softwareprogramma’s op: www.dyslexiehulpmiddelen.com.
compenserende middelen

Aanbevolen leestips

Wil je je verder verdiepen in dyslexie en leesonderwijs? Wij attenderen je graag op:

 • Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool, leidraad voor ouders – A. Paternotte en J. Buitelaar
 • Mijn kind heeft dyslexie – M. Ceyssens
 • Effectief lees- en spellingonderwijs. Informatie, inspiratie en ideeën bij praktische vragen – Madelon van den Boer & Sebastián Aravena (2023).
 • Technisch lezen in een doorlopende lijn – Marita Eskes (over goed technisch leesonderwijs, ook voor de zwakkere leerlingen)
 • Leer ze lezen – Didactief Online (praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs, gebaseerd op 23 kernpublicaties uit internationaal onderzoek), in boekvorm en als PDF te downloaden.
RID letters

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ongeveer 8 keer per jaar versturen wij een onze onderwijsnieuwsbrief naar het basisonderwijs. Hierin delen wij ook extra tips en inspiratie voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen. Meld je aan voor de nieuwsbrief