kind met computermuis

Na de dyscalculiebehandeling

Je bent klaar met je behandeling bij RID. Na weken van oefenen en hard werken zit het behandeltraject erop. Op deze pagina vind je handige informatie en tips voor na de behandeling.

Hoe nu verder?

Je hebt met de behandelaar het eindgesprek gehad. Hierin heeft de behandelaar uitgelegd hoe het er nu voorstaat en wat je moet doen om een terugval te voorkomen. Het is misschien best gek om afscheid van elkaar te nemen, jullie hebben immers toch veel tijd met elkaar doorgebracht!

Follow-up gesprek

Vaak vinden ouders het prettig, dat hun kind niet meteen helemaal door RID losgelaten wordt en dat er nog een ‘vangnet’ is na de behandeling. Wij vinden het daarom belangrijk om kind en ouders nazorg te bieden. Ongeveer 6 maanden na de behandeling plannen we een follow-up gesprek. Daarin kijken we hoe de rekenontwikkeling zich heeft ontwikkeld. Wij nemen contact met jullie op voor de follow-up. Mocht je toch al eerder informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

follow up gesprek

Blijven oefenen

De behandelaar heeft het waarschijnlijk al aangegeven tijdens het eindgesprek: het is erg belangrijk om te blijven oefenen! Ook na het behandeltraject is het slim om te blijven oefenen om terugval te voorkomen. Met onderstaande tips gaat dat zeker lukken!

kinderen

Tips: oefenen met rekenen

  • Na de behandeling is het belangrijk dat je kind de stof, waarmee geoefend is tijdens de behandeling, regelmatig herhaalt. Zo beklijft het geleerde goed. De behandelaar zal in ‘Wereldreis met Simsom’ (het oefenprogramma uit de behandeling) oefeningen klaarzetten en/of oefeningen op papier meegeven. Het is verstandig om 2 tot 3 keer per week minstens 10 minuten te oefenen met de meegegeven stof.
  • Daarnaast is het goed om regelmatig de geleerde rekenstrategieën te herhalen door een som te laten tekenen op een getallenlijn of op een andere manier uit te beelden.
  • Met behulp van de flitskaartjes kunnen ook de splitsingen, sommen tot 10 en 20 en keer- en deelsommen herhaald worden, zodat je kind deze verder automatiseert.
  • Ook op speelse wijze kan het rekenen heel goed verder geoefend worden. Bijvoorbeeld door spelletjes te doen zoals Monopolie, Regenwormen, met kaartspellen (laat je kind de eindtelling doen!) of door online rekenspelletjes (bijv. www.rondjerekenspel.nl), te spelen. Er zijn online veel gratis spelletjes te vinden en er zijn eventueel ook (tegen betaling) meerdere oefenprogramma’s, waarmee het rekenen op een leuke interactieve manier aangeboden wordt. Daarnaast kun je ook het rekenen oefenen door bijvoorbeeld samen te bakken of koken en je kind de ingrediënten te laten berekenen/afwegen.
meisje leest op de bank