meisje schrijft in schrift

Na het dyslexieonderzoek

Je hebt pas een dyslexieonderzoek bij RID gehad. Nu ben je vast benieuwd naar de volgende stappen. Of misschien heb je nog vragen over het onderzoeksverslag? Op deze pagina vind je handige informatie voor na het dyslexieonderzoek.

Het onderzoeksverslag

Tijdens het eindgesprek heb je het onderzoeksverslag gekregen. Hierin staan de resultaten en conclusie van het dyslexieonderzoek. Een onderzoek kan de volgende uitkomsten hebben:

  • Ernstige Dyslexie (ED): de ernst is te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende behandeling door een dyslexiezorgaanbieder is nodig. Behandeling bij ED wordt bij basisschoolleerlingen vergoed vanuit de gemeente en je kind ontvangt een dyslexieverklaring.
  • Dyslexie, maar niet ernstig: behandeling wordt bij deze uitkomst niet vergoed, ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Je kind ontvangt een dyslexieverklaring.
  • Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen van het kind.

In het onderzoeksverslag staan veel termen en begrippen. Als je meer wilt weten over wat er precies onder deze termen en begrippen wordt verstaan, kun je op deze pagina meer lezen.

Starten met de behandeling

Misschien ga je binnenkort starten met de behandeling bij RID. Wat kan je dan verwachten?

De behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van en tips voor de oefeningen voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. Je behandelaar heeft wekelijks contact met je kind (en jou als ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. De behandeling is zo altijd op maat voor je kind. Daarnaast is het oefenen thuis met het behandelprogramma CODE en het huiswerk erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema.

behandeling

De eerste behandeling

Je ontvangt per post een pakket met materialen. Voor de eerste behandeling is het fijn als in ieder geval één van de ouders/verzorgers aanwezig is. Je maakt dan kennis met de behandelaar en krijgt uitleg over hoe de behandeling in zijn werk gaat.

De behandelmethode

De behandeling van RID bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt zelfstandig geoefend met de serious games KlankKr8 en GroeiKr8. Met ‘KlankKr8’ wordt de gevoeligheid voor klank-tekenkoppelingen in het brein versterkt en met ‘GroeiKr8’ krijgt je kind spelenderwijs psycho-educatie over dyslexie. Deel 1 bereidt je kind voor op de start van deel 2, de behandeling met CODE.

De gespecialiseerde aanpak CODE traint systematisch de relatie tussen gesproken en geschreven taal. Er is in het bijzonder aandacht voor de klankstructuur, het automatiseren van letter-klankkoppelingen en het trainen van de leesvloeiendheid. In de behandeling streven we naar een voldoende niveau van technisch lezen en spellen, passend bij de leeftijd en het groepsniveau van het kind, alsook een acceptabel niveau van zelfredzaamheid. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies op een RID-(school)locatie of online. De actieve betrokkenheid van ouders en school draagt bij aan het effect van de behandeling. Naast de wekelijkse sessies dient het kind vijf keer per week 20 minuten te oefenen met de CODE behandelsoftware. Er is hierbij de ondersteuning van een (bij voorkeur vaste) oefenpartner voor nodig, bijvoorbeeld één van de ouders.

In deel 3 van het behandeltraject werken we met de Digitale Dyslexiebehandelaar. Met deze slimme software die wekelijks automatisch passende oefenstof en instructies klaarzet, is het mogelijk door te blijven oefenen zolang als nodig is.

behandeling

Meer lezen over dyslexie?

Wij geven je graag tips voor handige websites en informatieve boeken voor ouders en kinderen.

Bekijk de tips