hinkelbaan met getallen

Wat is dyscalculie?

Blijft je kind langdurig, ernstige problemen houden met rekenen, dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Meer over onze hulp

Rekenmoeilijkheid of dyscalculie?

Als iemand rekenproblemen ervaart, is dat lastig. Het gaat dan echter niet altijd om dyscalculie. Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6% van de basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, maar soms komt dyscalculie voor het eerst in een familie voor.

Reken- en telhandelingen

Kinderen met dyscalculie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Het gaat daarbij om basisvaardigheden zoals nauwkeurig en snel tellen. Ook begrip van getallen is er vaak niet. Een kind heeft onvoldoende inzicht dat het verschil tussen 75 en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling tussen hoeveelheden (vier appels) aan het getal (4) en het woord (vier) verloopt niet goed. Hier heb je last van bij het maken van eenvoudige rekensommen, maar bijvoorbeeld ook bij het klokkijken en omgaan met geld.

Wat veroorzaakt dyscalculie?

Steeds meer wetenschappers zijn het er over eens dat een belangrijke oorzaak van dyscalculie een gebrek aan getalinzicht is. Getalinzicht is eigenlijk een overkoepelende term voor verschillende (aan elkaar verwante) basisvaardigheden, zoals nauwkeurig en snel kunnen tellen, hoeveelheden snel en efficiënt kunnen koppelen aan getalsymbolen en getalwoorden en het begrijpen van de verhoudingen tussen getallen. Deze vaardigheden vormen de bouwstenen voor het leren rekenen. Doordat die bouwstenen niet goed ontwikkelen, gaat ook het aanleren van rekenprocedures moeizaam en is er weinig inzicht in het rekenen.

cijfers

Hoe herken je (mogelijke) dyscalculie?

Zie jij de onderstaande punten terug bij jouw kind, dan kan het verstandig zijn contact op te nemen voor advies.

Je kind...

  • maakt opvallend veel fouten bij gemakkelijke rekensommen.
  • is opvallend langzaam bij rekenen, soms met veel fouten.
  • blijft op de vingers tellen, terwijl leeftijdsgenoten dat niet meer doen
  • heeft moeite met de volgorde van de stappen die nodig zijn bij ingewikkelde rekensommen.
  • vindt het lastig om hoeveelheden in te schatten.
  • heeft moeite met klokkijken en/of tijdsbesef.
  • heeft moeite om in te schatten of een antwoord klopt en is heel onzeker over een antwoord.

Daarnaast is van belang dat...

  • het probleem heel hardnekkig is en niet is op te lossen door extra instructie op school. Ondanks veel extra hulp op school, blijft het rekenprobleem bestaan.
  • de problemen niet (alleen) toe te kennen zijn aan een beperkte intelligentie, niet adequaat onderwijs, aandachtsproblemen of andere (ontwikkelings)problemen.
kinderen en begeleider