Kind met raketje op de rug

Dyslexie & vergoeding

Voor de vergoeding van onderzoek naar en behandeling van dyslexie gelden landelijke voorwaarden. Wij lichten deze graag toe.

Direct aanmelden

Is vergoeding mogelijk?

Als je kind moeite blijft houden met lezen en spellen, wil je uiteraard dat het snel de juiste ondersteuning krijgt. Scholen bieden je kind eerst extra hulp. Blijkt dit niet voldoende, dan is mogelijk onderzoek naar dyslexie de volgende stap. Voor vergoed onderzoek en behandeling gelden specifieke, landelijke voorwaarden.

Van aanmelding tot onderzoek

RID heeft contracten met bijna alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:

 • Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
 • Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
 • De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
 • School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Tijdens de screening toetsen wij of een kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Deze screening is kosteloos, ook als blijkt dat een kind niet in aanmerking komt voor vergoeding. Als de uitkomst van het vergoede onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed. Bij de diagnose dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

Voor middelbare scholieren wordt dyslexiezorg niet vergoed door de gemeenten. Wel heeft hij of zij met een dyslexieverklaring recht op aanpassingen in het onderwijs.

Kortom...

Je kunt je kind online aanmelden voor een diagnostisch onderzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je kind volgt basisonderwijs.
 • Je kind heeft achtereenvolgens op 3 officiële meetmomenten een V-(min)-score of E-score (laagste 10%) op de DMT.
 • Er is minimaal 2 periodes van 10-12 weken op school adequate hulp geboden op ondersteuningsniveau 3:
  • Minimaal 1 uur per week
  • Door bevoegd onderwijspersoneel
  • Individueel of in kleine groep van max. 4 leerlingen

Nadat je je kind online hebt aangemeld beoordelen wij of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet en of je kind in aanmerking komt voor (vergoed) onderzoek naar dyslexie.

Kind thuis aan tafel
kinderen en begeleider