Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Dyslexiebehandeling

Met een deskundige, intensieve dyslexiebehandeling geven wij je kind de benodigde springkracht om een mooie sprong vooruit te kunnen maken.

Direct aanmelden

Een behandeling vol taalkracht

Voor onze dyslexiebehandeling kunnen jullie kiezen tussen een behandeling op afstand (online) of op locatie*. In beide gevallen heeft je kind wekelijks een behandelsessie op een vast tijdstip en met een vaste behandelaar. De laatste 5 minuten van de sessie geeft de behandelaar jou een terugkoppeling en uitleg over de oefeningen voor thuis. Kies je voor behandeling op afstand, dan werkt je kind met de behandelaar in een digitale leeromgeving met beeldverbinding. De resultaten van deze manier van behandelen zijn hetzelfde als bij behandeling op locatie.

Thuis oefenen is erg belangrijk. Voor een zo goed mogelijk resultaat oefent je kind 5 keer per week 20 minuten in het digitale oefenprogramma. De oefeningen zijn afgestemd op het niveau en de voortgang van je kind.

Waarom RID?

Kies je voor een dyslexiebehandeling van RID, dan kies je voor:

  • De meest complete en innovatieve aanpak
  • Bewezen effectiviteit, ook op lange termijn
  • Stimulerende methodiek speciaal voor kinderen
  • Nauwe samenwerking met ouders en school
  • Keuze uit een behandeling op locatie* en/of online
Kind thuis aan tafel

De bouwstenen van onze behandeling

Onze dyslexiebehandeling bevat alle technieken, waarvan bewezen is dat ze werken. Wij verwerken doorlopend nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovaties in de behandeling. Zo kunnen wij je kind zo goed mogelijk helpen. Samen werken wij aan meer vaardigheid in én zelfvertrouwen bij het lezen en spellen.

CODE | Behandelmethode

CODE is een zeer compleet en effectief programma voor de behandeling van dyslexie. Het bevat alle technieken waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze werken. Je kind krijgt stap voor stap meer inzicht in de klankstructuur van onze taal en de spellingregels komen gestructureerd aan bod. In de leuke en uitdagende leeromgeving maakt je kind een wereldreis met Riddel, een digitaal oefenmaatje.

De behandelaar van je kind gebruikt de leeromgeving tijdens de wekelijkse sessies om uitleg te geven. Thuis en/of op school maakt je kind opdrachten met behulp van maar liefst 18 verschillende oefenvormen.

Lees meer over CODE

Specialistische leestraining

Tijdens de behandeling gaat je kind aan de slag met effectieve technieken om het vloeiend lezen te verbeteren. We gebruiken diverse varianten van flitslezen van woorden en zinnen, Begeleid Hardop Lezen en besteden aandacht aan de leesmotivatie.

Ook werken wij met het Reading Acceleration Program (RAP). Hierbij leest je kind een kort verhaaltje (een mop of ander verhaaltje met kop en staart), maar de regels verdwijnen geleidelijk van links naar rechts. Het kind moet de woorden dus lezen voordat ze weg zijn. De computer zorgt ervoor dat de snelheid waarmee de regels verdwijnen, steeds precies is afgestemd op het leesniveau. Deze techniek helpt je kind door te blijven lezen (waar anders de aandacht soms zou verslappen) zonder dat het tot frustratie leidt.

De Digitale Dyslexiebehandelaar

De Digitale Dyslexiebehandelaar (DDB) is een vernieuwend, slim hulpmiddel dat passende instructie en oefeningen selecteert. Je kind kan, aan het eind en aansluitend op de behandelperiode, grotendeels zelfstandig stof verder inoefenen. Met DDB is het mogelijk zolang als nodig is te blijven oefenen, zonder extra kosten. Dit maakt een nóg groter effect van de behandeling mogelijk.

KlankKr8 | Serious game

De serious game KlankKr8 is het resultaat van 10 jaar wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van de game oefent je kind zelfstandig op aansprekende, doelgerichte wijze de klank-tekenkoppelingen, de basis van ons schrift. Onderzoek laat zien dat om vlot te leren lezen, een kind letters en klanken snel (geautomatiseerd) aan elkaar moet kunnen koppelen. Wanneer je kind bij ons een dyslexiebehandeling start, dan krijg het van de behandelaar een spelercode om gratis te oefenen.

jongen met tablet op de bank juicht

GroeiKr8 | Psycho-educatie

Je kunt nog zo’n goede behandeling hebben, maar als je kind zich niet prettig voelt, blijft het effect beperkt. Onze serious game GroeiKr8 helpt je kind en jou als ouder daarom goed te begrijpen wat dyslexie is en om te gaan met belemmeringen. Zo ontstaat de juiste ‘mindset’ om optimaal te kunnen profiteren van de behandeling.

jongen toont spierballen

NKD-keurmerk & protocol

NKD keurmerk

Download de brochure

Klik hieronder en bekijk onze brochure voor dyslexieonderzoek en -behandeling.

omslag brochure dyslexie