springkracht

SpringKr8 voor je kind

Wat zijn de regels en richtlijnen voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie en dyscalculie? Hieronder vind je de actuele regels op een rij.

Wij helpen je op weg

Veel ouders ervaren de stappen voorafgaand aan een onderzoek en eventuele behandeling voor dyslexie en dyscalculie als lastig. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Je wilt je kind zo snel mogelijk helpen, maar (vergoed) onderzoek en (eventuele) behandeling is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dyslexie

Je kunt je kind online aanmelden voor een diagnostisch onderzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je kind volgt basisonderwijs.
 • Je kind heeft achtereenvolgens op 3 officiële meetmomenten een V-(min)-score of E-score (laagste 10%) op de DMT.
 • Er is minimaal 2 periodes van 10-12 weken op school adequate hulp geboden op ondersteuningsniveau 3:
  • Minimaal 1 uur per week
  • Door bevoegd onderwijspersoneel
  • Individueel of in kleine groep van max. 4 leerlingen

Voor meer richtlijnen en handreikingen verwijzen wij graag naar www.dyslexiecentraal.nl. Nadat je je kind hebt aangemeld voor onderzoek, beoordelen wij of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet.

Dyscalculie

Je kunt je kind online aanmelden voor een onderzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je kind zit minimaal in de tweede helft van groep 4
 • Je kind heeft aanhoudende D-of E-scores op rekenen
 • Intensieve hulp op school leidt niet tot verbetering. Onder intensieve hulp wordt verstaan:
  • Minimaal 6 maanden, 1 uur per week (bovenop reguliere rekentijd)
  • Individueel of in kleine groep
  • Concrete materialen ingezet om begrip te vergroten
  • Gebruik van (remediërende) methodes die passen bij problematiek van het kind
 • Je kind vertoont kenmerken van mogelijke dyscalculie

Wij beoordelen na aanmelding ook of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet. Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door gemeenten.