Over RID

De oprichting

In 1987 vertrok Michel Ekkebus na zijn universitaire studie psychologie  (specialisatie functiestoornissen) naar Los Angeles. Hij werkte daar 2 jaar in een dyslexie instituut en een klinische praktijk. In 1989 opende hij de eerste RID vestiging in Arnhem met als doel de wetenschappelijke kennis omtrent dyslexie te bundelen en een behandeling te ontwikkelen die de taalproblemen van dyslectici succesvol zou aanpakken. In samenwerking met de toenmalige Universiteit van Nijmegen werd een onderzoeksprotocol opgezet en kreeg een gerichte behandeling vorm. Het RID was een van de eerste instituten in Nederland dat zich specialiseerde in de behandeling van dyslexie. Ook fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bij dyslectici, waaronder MRI, werd opgepakt in samenwerking met het Instituut voor Neuroradiologie in Nijmegen en Maastricht.

Verzekerde dyslexiezorg

Het RID heeft aan de basis gestaan van de verzekerde dyslexiezorg. Voor 2009 moesten ouders het onderzoek en behandeling zelf betalen. Dat was een doorn in het oog van Michel Ekkebus. In 1999 mobiliseerde hij nationale en internationale wetenschappers en vroeg beleidsmakers om verzekerde zorg voor dyslectici. Het was een start van een 10-jarig traject dat tot 2009 heeft geduurd voordat de geprotocolleerde dyslexiezorg opgenomen werd in het basispakket van de zorgverzekering.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de dyslexiezorg. Het RID heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het zorgtraject van bestaande cliënten geen hinder ondervond van de transitie. We hebben contracten met alle Nederlandse gemeenten, waardoor we ook nieuwe cliënten goede dyslexiezorg kunnen blijven bieden.

Inmiddels bestaat het RID ruim 25 jaar, en zijn er behandellocaties verspreid over heel Nederland.