meisjes in de klas

Uitwisseling dossierinformatie

RID werkt, indien nodig, samen met andere zorgaanbieders. Voor de overdracht en de samenwerking kunnen gegevens worden uitgewisseld.

Toestemming en bezwaar

RID werkt samen met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld met RIOzorg voor kinderen met bijkomende ontwikkelingsproblemen zoals ADHD. Uiteraard overleggen we altijd eerst met jou als ouder over deze samenwerking. Voor de overdracht en de samenwerking is het van groot belang dat gegevens kunnen worden uitgewisseld. In de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) staat dat deze uitwisseling zonder expliciete toestemming van ouders en/of kind mag plaatsvinden. Als je niet wilt dat gegevens worden uitgewisseld, dan kun je hiertegen bezwaar maken.

Als je bezwaar maakt, zullen bij een eventuele doorverwijzing opnieuw vragenlijsten worden toegestuurd die (voor een deel) al voor RID zijn ingevuld. Ook kun je geconfronteerd worden met een herhaling van onderzoeken en/of vragen tijdens de diagnostiek en behandeling bij de andere zorgaanbieder. Er bestaat daarnaast een zeker risico op onvolledigheid van informatie. Dit kan de kwaliteit van de zorg nadelig beïnvloeden.

Wil je bezwaar maken tegen de uitwisseling van gegevens? Download dan dit formulier en stuur deze ondertekend naar ons op.

Onze hulp nodig?

Een aanmelding is kosteloos en vrijblijvend. Wij voorzien je bij twijfel graag van een passend advies, mocht u nog niet zeker weten welke zorg het beste past bij de situatie. Indien er iets niet duidelijk is, dan helpen we graag. Stuur ons een bericht of bel 085-7600175.