Meer lezen over dyslexie

Dyslexie
17 februari 2023
RID auteur
RID
meisje leest

Wil je meer lezen over dyslexie? Wij geven je graag tips voor handige websites en informatieve boeken voor ouders en kinderen.

Boeken over dyslexie


Informatieve boeken voor ouders:

 • ‘Dyslexie in Nederland, theorie, praktijk en beleid’ – L. Blomert
 • ‘Dyslexie, een complex taalprobleem’ – T. Braams
 • ‘Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders’ – T. Braams
 • ‘Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool, leidraad voor ouders’ – A. Paternotte en J. Buitelaar
 • ‘Mijn kind & Dyslexie’ – R. Krijnen
 • ‘Mijn kind heeft dyslexie’ – M. Ceyssens

Informatieve boeken voor kinderen:

 • ‘Dyslexie’ – Z. van Mersbergen (Informatiereeks 3, nummer 54)
 • ‘Een 2 voor dictee. Een verhaal over dyslexie’ – J. Breeman
 • ‘Letters op de snelweg. Boekje over dyslexie’ – K. Terlouw
 • ‘Ik heb dyslexie, nou en! – L. de Groot

Leesboeken geschikt voor dyslectische kinderen:

Leesboeken over dyslexie voor kinderen:

 • ‘Ik ben niet bom!’- M. van de Coolwijk
 • ‘Schatkasten’ – H. van der Werff
 • ‘Pudding Tarzan’ – O.L. Kirkegaard
 • ‘De smoezenkampioen’– C. Slee
 • ‘Heksie. Hoe vang je een heks? – M. Snoeij
kinderen en letters

Websites met informatie over dyslexie

Ondersteunende software

Er zijn verschillende softwareprogramma’s die ondersteuning kunnen bieden bij lezen en schrijven. Voor een overzicht van softwareprogramma’s zie: www.dyslexiehulpmiddelen.com. Op deze website vind je onafhankelijke informatie over hulpmiddelen die personen met dyslexie ondersteunen bij lezen, schrijven en studeren. De site biedt ondersteuning bij het inzetten van de hulpmiddelen op school en thuis.

Onze ondersteuning

Als je kind moeite heeft met leren lezen en spellen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de taal- of rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyslexie (lezen en spellen) of dyscalculie (rekenen). Je kind kan dan bij RID terecht voor een diagnostisch onderzoek en een behandeling.

meisje steekt vinger uit

Verder lezen