Behandeling dyscalculie zonder diagnostisch onderzoek, kan dat?

Dyscalculie
18 oktober 2022
RID auteur
RID
kind met telraam

Om in aanmerking te komen voor een onderzoek naar dyscalculie is het, net als bij dyslexie, noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die te maken hebben met ernst, hardnekkigheid en aard van de rekenproblemen. Maar wat nu als je een leerling op school hebt die niet helemaal voldoet aan deze voorwaarden, maar wel ernstige rekenproblemen heeft en hier ook veel hinder van ondervindt? Bijvoorbeeld een leerling die de basis van het rekenen wel lijkt te beheersen, maar naarmate de stof complexer wordt steeds meer moeite heeft om de les bij te benen? Deze leerlingen vallen nu vaak buiten de boot, terwijl zij wel goed zouden kunnen profiteren van gerichte externe begeleiding.

Verder lezen