"De behandeling was best pittig, maar het harde werken wierp zijn vruchten af"

Leerlingen met dyslexie
15 mei 2018
RID auteur
RID
caitlyn

Al een aantal jaar geleden begon Caitlyn aan haar dyslexiebehandeling bij RID in Almere. Na 8 maanden merkte zij al echt verschil. Vanessa, de moeder van Caitlyn, deelt haar ervaring.

Vanessa: "Caitlyn is in behandeling geweest bij RID in Almere. Toen wij 8 maanden verder waren, merkten wij echt verschil! De laatste resultaten van de Cito-toets toen verschilden flink ten opzichte van de vorige: begrijpend lezen was van een D naar een A gegaan en zowel het spelling- als het rekenonderdeel was beter gemaakt. Eerder had Caitlyn namelijk veel moeite met de verhaalsommen bij het rekenen, nu ze die tekst beter begreep kon ze ook de juiste conclusies trekken. Deze stijgende lijn zette zich ook in Caitlyns ontwikkeling voort: ze werd zelfverzekerder en ze dacht niet meer dat ze dom was, want dat had ze zichzelf helaas wijsgemaakt."

Eerder had Caitlyn veel moeite met de verhaalsommen bij het rekenen, nu ze die tekst beter begreep kon ze ook de juiste conclusies trekken."

- Vanessa, moeder van Caitlyn

"De behandeling was best pittig, de motivatie om huiswerk te maken was in de eerste paar maanden hoog, maar die neemt wel wat af. Caitlyn ervaart de hoeveelheid huiswerk als veel en daardoor waren we soms wat langer bezig dan 20 minuten. Ik herinnerde haar er dan aan dat ze nu wel goed mee kon komen met de klas bij begrijpend lezen en spelling, en die gedachte hielp Caitlyn om toch iedere keer netjes haar huiswerk af te maken. Ook het contact met school en behandelaar via mijn RID verliep heel goed, het zorgt echt voor een hoge betrokkenheid bij alle partijen en dat kwam de behandeling van Caitlyn alleen maar ten goede. Ja, ik was iedere keer weer aangenaam verrast. Het harde werken wierp echt zijn vruchten af, ik ben heel tevreden.”

Onze ondersteuning

Als je kind moeite heeft met leren lezen, spellen of rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de taal- of rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyslexie (lezen en spellen) of dyscalculie (rekenen). Je kind kan dan bij RID terecht voor een diagnostisch onderzoek en een behandeling.

meisje steekt twee vingers op

Verder lezen