De ervaring van intern begeleider Nadine met OefenKr8

Voor het onderwijs
13 april 2021
RID auteur
RID
leerlingen krijgen RT

Hoe geven andere scholen de zorg voor leerlingen op ondersteuningsniveau 3 vorm? Nadine Riezebos, intern begeleider bij Kindcentrum Meester Snel in Losser vertelt over haar ervaring met de OefenKr8-ondersteuning van RID op school.

Nadine: "Afgelopen schooljaar hebben wij als school ondersteuning gehad van RID op het gebied van technisch lezen. Na het eerste coronajaar, waarin onze leerlingen te maken kregen met een schoolsluiting, merkten we toch dat een aantal kinderen in groep 3 zich het leesproces onvoldoende eigen had gemaakt. Daarbij realiseerden wij ons als school goed, dat we hier echte expertise op het gebied van lezen voor in zouden moeten zetten. De eigen leerkracht van de groep kon zich op deze manier op de basisgroep richten en een specialist vanuit RID kwam bij ons op school om de leerlingen met een leesachterstand te begeleiden."

Alle leerlingen hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt op zowel AVI als op de DMT."

- Nadine, intern begeleider

Nadine vervolgt: "Na een startmeting is er twee keer per week een half uur begeleiding gegeven aan twee leesgroepjes met kinderen uit (inmiddels) groep 4. Hiervoor is gebruik gemaakt van de door RID ontwikkelde RT-methode (OefenKr8). Er is veel aandacht besteed aan de klank-tekenkoppeling, het decoderen van woorden en het direct herkennen van woorden. In totaal is er 20 weken met de leerlingen gewerkt. Alle leerlingen hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt op zowel AVI als op de DMT."

kinderen krijgen RT-ondersteuning

"Aan het einde van afgelopen schooljaar stonden we dan ook voor de vraag: hoe verder met ons leesonderwijs? Hierin hebben we natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden van RID, maar we hebben ook aan de kinderen feedback gevraagd hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren met de begeleiding vanuit RID. De kinderen waren enthousiast en vonden het erg leuk om op deze manier te oefenen. Daarom hebben wij als school ook besloten om de samenwerking voort te zetten.

Omdat we deze graag ook zelf als methode op school in willen zetten, zijn we dit jaar gestart met coaching op the job vanuit RID. Na een teamscholing, een individuele scholing en daarna 10 weken coaching-on-the-job heb ik alle kennis om zelf onze leerlingen extra te ondersteunen op het gebied van technisch lezen. Zo kunnen we de kinderen in de toekomst ook op deze manier binnen onze school verder begeleiden."

oefenkr8 materialen

OefenKr8: intensieve remedial teaching

RID ondersteunt en ontzorgt scholen met remedial teaching. Onze kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen hebben wij gebundeld in de RT-methode OefenKr8. Een krachtige methode, waarin evidence-based technieken uit onze specialistische behandelingen worden toegepast. Hiermee helpen wij leerlingen stap-voor-stap verder. Naast het verzorgen van all-in RT-trajecten op school, bieden wij scholen ook de mogelijkheid om leerlingen zélf te begeleiden met onze methode. Dit noemen we OefenKr8 | Door school. Onze specialisten geven dan gedurende korte tijd ondersteuning en coaching on the job, waarna je school zelf duurzaam aan de slag kan met OefenKr8.

OefenKr8-boekjes

Verder lezen