Geen dag als dyslexiebehandelaar is gelijk

Leerlingen met dyslexie
7 maart 2022
RID auteur
RID
dyslexiebehandelaar aan het werk

Als dyslexiebehandelaar weet je van tevoren nooit hoe je dag gaat verlopen. Geen kind, behandeling en dag is hetzelfde. Toch is er altijd wel één ding dat weer terugkomt, en wat het werken als dyslexiebehandelaar zo bijzonder maakt… behandelaar Clair vertelt.

Ruim een jaar lang oefen je direct invloed uit op de (lees- en spelling)ontwikkeling van een kind. En indirect hoop je daarna ook nog invloed te hebben. Wat veel mensen misschien niet weten is dat de rol van een behandelaar zoveel verder gaat dan enkel het verzorgen van een dyslexiebehandeling. In een jaar tijd neem je het kind mee aan de hand en gedurende het traject laat je deze hand steeds iets meer los. Zo goed mogelijk op eigen benen kunnen staan, dat is het doel.

Wat veel mensen misschien niet weten is dat de rol van een behandelaar zoveel verder gaat dan enkel het verzorgen van een dyslexiebehandeling."

Een dyslexiebehandeling begint met het krijgen en accepteren van de diagnose dyslexie: een verklaring waarom het even wat lastiger gaat dan bij klasgenootjes. Samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s), en natuurlijk school, sta je aan het begin van een intensieve samenwerking. Kinderen zijn op dat moment onzeker, hebben veel faalervaringen opgedaan en beseffen vaak niet wat ze allemaal kunnen. Vanuit hier wil je het kind bewust maken van zijn of haar eigen kunnen en hoop je de eigenwaarde van het kind te herstellen en zelfs te vergroten.

behandelaar en kind

Gedurende het intensieve behandeltraject is het belangrijk om de motivatie van een kind, en daarmee ook van de ouder(s)/verzorger(s), te blijven stimuleren. Uiteraard is de intrinsieke motivatie van een kind belangrijk, maar in sommige gevallen is deze minder aanwezig. Je probeert het traject aan te passen aan het kind en in te spelen op wat elk kind aankan. Je probeert het frustratiepunt te voorkomen, iets dat niet altijd te vermijden is. Gebeurt dat wel, dan denken wij mee om het vervolg voor een kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Het zien groeien van de ontwikkeling gedurende een traject is een geleidelijke en mooie waarneming en bij ieder kind weer anders. Het kind leert op zijn eigen manier op eigen benen te staan en dan het is tijd om de zorg uit handen te geven. Een dag als dyslexiebehandelaar is altijd anders, maar het ervaren van het ontwikkelproces blijft altijd hetzelfde. Mooi en dankbaar.

Onze ondersteuning

Als je leerling moeite heeft met leren lezen en spellen, dan zal je als leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je leerling niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de taalachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Je leerling kan dan bij RID terecht voor een diagnostisch onderzoek en een behandeling.

kinderen

Verder lezen