Hoe herken je dyslexie in de klas?

TaalKr8
26 april 2022
RID auteur
RID
drie kinderen in de klas

Een vraag die regelmatig wordt gesteld is hoe je dyslexie kunt herkennen bij een leerling die op alle vakken onvoldoende scoort. Er kan dan twijfel ontstaan of de onvoldoende resultaten op het gebied van lezen en spellen te verklaren zijn door dyslexie of vanuit een algeheel leerprobleem.

Er is een aantal punten belangrijk om goed te bekijken:

  1. Inzoomen op de vaardigheidsscores. Mogelijk boekt de leerling wel vooruitgang op de andere vakken in vaardigheidsscores en niet bij technisch lezen (en spelling).
  2. Wat is de invloed van extra ondersteuning? Is hier onderscheid te zien tussen de invloed van extra ondersteuning op technisch lezen en spelling en bijvoorbeeld rekenen? Zoom weer in op de vaardigheidsscores.
  3. Welke kenmerken zie je van dyslexie? Bv. moeite met automatiseren, de letter-klankkoppeling en/of fonologische verwerking.
  4. Is er sprake van een familiair risico op dyslexie?

Indien bovenstaande vragen voldoende reden geven om meer aan dyslexie te denken dan aan een algemeen leerprobleem, kan een aanvraag gedaan worden voor een vergoed onderzoek naar dyslexie. Geef in de aanvraag duidelijk aan waarom er gedacht wordt aan dyslexie.

Dyslexie en dyscalculie komt regelmatig samen voor bij kinderen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de onvoldoende resultaten op alle vakgebieden."

Indien er toch nog twijfel is, zal er eerst een intelligentieonderzoek gedaan moeten worden. Het is mogelijk het intelligentieonderzoek te doen bij RID. Daarna kan bekeken worden of een dyslexieonderzoek wel of niet geadviseerd wordt.

Let op: dyslexie en dyscalculie komt regelmatig samen voor bij kinderen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de onvoldoende resultaten op alle vakgebieden. Casuïstiek kan altijd besproken worden met onze onderwijsadviseurs.

Meer weten?

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je graag even sparren over een leerling met (mogelijke) dyslexie? Neem gerust contact met ons op, onze onderwijsadviseurs beantwoorden je vragen graag.

Ook sturen wij je school graag brochures voor ouders. Hierin kunnen zij alles nalezen over de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.

jongen schrijft in schrift

Verder lezen