Kan een leerling zowel dyslexie als dyscalculie hebben?

Leerlingen met dyscalculie
11 april 2022
RID auteur
RID
kind met telraam

Veel kinderen met dyslexie hebben naast ernstige problemen met lezen en spellen ook problemen met rekenen. Bij sommigen zijn de rekenproblemen een gevolg van de problemen die zij ervaren door hun dyslexie. Zo hebben veel kinderen met dyslexie moeite met het automatiseren van de keertafels en eenvoudige plus- en minsommen omdat ze problemen hebben met het onthouden van talige informatie, of hebben ze moeite met het begrijpen van verhaalsommen met veel tekst. Het komt echter ook regelmatig voor dat er naast dyslexie sprake is van een reken-specifieke stoornis (dyscalculie). Bij deze kinderen is er sprake van een veel breder rekenprobleem (de problemen uiten zich niet alleen in de automatisering van sommen maar ook op allerlei andere rekengebieden), ze hebben weinig inzicht in het rekenen en er is vaak sprake een zwak getalbegrip (bijvoorbeeld het plaatsen van een getal op een getallenlijn of bepalen welk getal groter/kleiner is).

Verder lezen