Waarom dyscalculieonderzoek zo belangrijk is

Dyscalculie
10 juni 2021
RID auteur
RID
rekenblokjes

Dyscalculie, een ernstig en hardnekkig probleem met rekenen, is veel minder bekend dan dyslexie. Op school wordt vaak meer aandacht besteed aan leesproblemen dan aan rekenproblemen, misschien omdat aangenomen wordt dat iemand met rekenproblemen daar in het dagelijks leven minder last van heeft dan van lees- en spellingsproblemen. Niets is minder waar. Dyscalculie kan minstens evenveel impact hebben op je leven als dyslexie. Het op tijd erkennen en aanpakken van dyscalculie is dan ook van groot belang.

De impact op het dagelijks leven

Mensen met dyscalculie hebben zeer hardnekkige problemen met de basis van het rekenen. Deze problemen blijven meestal hun hele leven bestaan als ze niet aangepakt worden. Ook voor kinderen uit groep 7 of 8 of zelfs volwassenen blijven basissommen als ‘12-4’of ‘7+16’ moeilijk om uit te rekenen. Ze begrijpen vaak niet goed hoe ze een som moeten aanpakken, rekenen langzaam, maken regelmatig fouten en kunnen moeilijk inschatten of hun antwoord klopt.

Bovendien blijven vaardigheden als klokkijken, omgaan met geld of het begrijpen van meeteenheden zoals kilo’s en meters vaak grote struikelblokken. Eenvoudige dagelijkse dingen als afrekenen in een restaurant, uitrekenen hoe laat je moet vertrekken om op tijd ergens te zijn, of ingrediënten voor een recept afwegen zijn voor mensen met dyscalculie meestal een groot probleem. Ook bij keuzes voor opleidingen of beroepen kunnen ernstige rekenproblemen in de weg staan. En dat geldt niet alleen voor technische beroepen. Stel je de gevolgen voor als een verzorgende de verkeerde dosering van een medicijn toedient.

Ik krijg gewoon buikpijn wanneer ik met getallen te maken heb. Ik ga zweten en voel me paniekerig."

Kans op rekenangst

Een bijkomend probleem is ook dat rekenen (meer dan lezen) automatisch geassocieerd wordt met intelligentie. Een kind met rekenproblemen wordt daarom soms onterecht gezien als ‘dom’. Daardoor kunnen mensen met dyscalculie op den duur vaak een flinke onzekerheid ten opzichte van het rekenen of zelfs rekenangst ontwikkelen. Zo kwam laatst een volwassene bij ons voor een dyscalculie onderzoek. Intelligent, welbespraakt, zelfverzekerd… Tot de momenten dat ze taken moest uitvoeren die met rekenen of getallen te maken hadden. Dan werd ze heel onzeker, wriemelde ze nerveus met haar vingers, beet op haar nagels. Zelf zei ze: “Ik krijg gewoon buikpijn wanneer ik met getallen te maken heb. Ik ga zweten en voel me paniekerig. Ik ben nu aan het solliciteren voor een andere functie, maar daar moet ik een test voor doen waar een onderdeel ‘rekenen’ in zit. Ik raak daar zo van streek van, dat ik ook de rest van de test verknal.”

Belang van een dyscalculieonderzoek

Kortom, dyscalculie kan veel invloed hebben op iemands leven. Daarom is het ook zo belangrijk om tijdig aan de bel te trekken bij hardnekkige rekenproblemen en de oorzaak laat onderzoeken. Wanneer dyscalculie tijdig vastgesteld wordt, heeft dat een hoop voordelen:

  • De kans op het ontwikkelen van rekenangst zal verminderen. Het kan voor een kind met dyscalculie een enorme opluchting zijn te beseffen dat het niet ‘dom’ is, en dat hij/zij er niks aan kan doen dat het rekenen moeilijk is.
  • Op school komt er vaak meer begrip voor de rekenproblemen van het kind, en het leerprogramma kan eventueel aangepast worden.
  • Als in het onderzoek dyscalculie wordt vastgesteld, heeft het kind recht op een dyscalculieverklaring. Hiermee krijg een leerling bijvoorbeeld meer tijd bij examens of recht op het gebruik van een rekenmachine bij bepaalde (maar niet alle) toetsen.
  • Hoewel de problemen met rekenen vaak hardnekkig zijn, wil dit niet zeggen dat er niets aan dyscalculie gedaan kan worden. Met behulp van een gespecialiseerde dyscalculiebehandeling kan de basis van het rekenen verbeterd worden, zodat het kind beter kan meekomen op school en makkelijker kan functioneren in de maatschappij. Door aan de bouwstenen van het rekenen te werken, wordt als het ware een goede fundering gelegd voor de verdere rekenontwikkeling.

Vermoed je dyscalculie bij je kind? Onderneem dan tijdig actie.

Dyscalculie of niet?

Als je kind moeite heeft met leren rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. Je kind kan dan bij RID terecht voor een diagnostisch onderzoek en een behandeling.

jongen maakt breuken

Verder lezen