Samenwerking tussen praktijk en wetenschap

4 april 2017, door Patty Gerretsen

Met trots bekijk ik de lijst van wetenschappelijke artikelen waarbij het RID op een of andere wijze betrokken was. We hebben ze eindelijk samengebracht om ze ook een mooi plaatsje op onze website te geven. Al vanaf de start van het RID in 1989 is wetenschappelijk onderbouwd werken een kernwaarde.  Wij zijn er van overtuigd dat voor de continue verbetering van onze zorg, wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. De relatie tussen het RID en de wetenschappelijke wereld is daarom sterk (o.a. Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam). Wij onderzoeken bijvoorbeeld onze klanttevredenheid, maar ook ons behandeleffect met landelijk genormeerde instrumenten. Zo hebben we kunnen aantonen dat aan het einde van onze behandeling de ernstige achterstand ten opzichte van groepsgenoten is ingelopen en 70% van de kinderen zelfs weer op een voldoende niveau presteert op lezen en/of spellen. Een resultaat om trots op te zijn!

Naast dit direct op de praktijkgerichte onderzoek is ook onze bijdrage terug te zien aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.  Dit doen we vanuit de overtuiging dat hoe meer we weten over de basis van de lees- en spellingontwikkeling en dyslexie, hoe beter wij onze diagnostiek en behandeling hierop kunnen afstemmen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de richting van onze ontwikkelingen zorgvuldig afwegingen vraagt.  Er wordt verwacht dat (dyslexie)praktijken wetenschappelijk onderbouwd werken (‘evidence based’ wordt dat genoemd) en hun werkwijze aanpassen aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Echter, te snel reageren op nieuwe, maar nog onvoldoende onderzochte,  wetenschappelijke resultaten is daarbij een gevaar. Onze nauwe contacten met gepassioneerde wetenschappers met veel affiniteit voor de praktijk, stellen ons in staat om een verantwoorde vertaalslag van wetenschap naar praktijk te maken. Zo kunnen wij onze goede behandelresultaten ook in de toekomst zorgvuldig bewaken.