Terug- en vooruitblik: hoe bevalt online zorg en is het toekomstbestendig?

16 februari 2021

Op 12 maart 2020 werd in Nederland de eerste lockdown aangekondigd vanwege het coronavirus. Voor RID en hun cliënten betekende dit ineens op afstand behandelen. Nu bijna een jaar later blikken wij terug op de afgelopen periode en kijken wij vooruit: hoe bevalt online zorg en is het toekomstbestendig? In gesprek met Marije Busscher en Sebastián Aravena, verantwoordelijk voor het zorgproces en de inhoud & ontwikkeling van RID.

In korte tijd moest de werkwijze van RID gewijzigd worden, hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen en hoe kijken jullie, cliënten en hun ouders hierop terug?

Sebastián: “Het was een pittige klus. Er moest veel gebeuren en we moesten aan zoveel zaken denken: kwaliteit, materialen, tools, privacy, communicatie, internetverbindingen, de thuissituatie van collega’s, gezondheid en het moest ook nog eens heel snel. Dit zit eigenlijk niet in onze aard. We zijn gewend veranderingen zorgvuldig te plannen en alles drie keer te testen voordat we er echt mee werken. We hadden het grote voordeel dat we achter de schermen al bezig waren om online zorg op te zetten. Hierdoor konden we vanuit een fijne basis starten.”

Marije: “Natuurlijk ging niet alles vlekkeloos, maar iedereen heeft zich heel snel aangepast aan de situatie. Ik heb er veel bewondering voor hoe behandelaren zich zo snel hebben gespecialiseerd in het online behandelen. Maar ook ouders en cliënten reageerden meteen al heel positief op online behandelen. Zij waren blij dat de behandeling door kon lopen en hun kind geen achterstand zou oplopen. Uit evaluaties later blijkt dat ouders ook nu nog steeds positief tegen online behandeling aankijken en het dus goed bevalt.”

Hoe effectief is behandelen op afstand? Is er een verschil met face-to-face behandeling?

Marije: “De eerste ervaringen zijn gelukkig positief. We hebben er inmiddels al heel wat online behandelsessies op zitten en behandelaren hebben niet het gevoel dat online behandelen minder effectief is.”

Sebastián: “Onderzoek naar effecten van online behandelen bij leerproblemen is helaas schaars. Een eenduidig antwoord is er dus niet. Gelukkig zijn de resultaten van de enkele studies die wel zijn gedaan bemoedigend. Er is veel onderzoek gedaan naar online psychotherapie en daar laten de resultaten zien dat met online behandeling bij kinderen en volwassen dezelfde effecten kunnen worden behaald als bij face-to-face contact. Belangrijkste is dat er in elk geval geen contra-indicaties zijn. Een groot voordeel van de behandeling die wij doen, is dat cliënt en behandelaar samenwerken in een digitale leeromgeving. De waarneming van lichaamstaal en intonatie, die bij videobellen enigszins is gelimiteerd, is daardoor minder van belang.”

Betekent dit dat RID online zorg gaat voorzetten?

Sebastián: “Online behandeling is een innovatie waar we al mee bezig waren. We waren hier dus al enthousiast over en zijn dat, met alle ervaring die we inmiddels hebben opgedaan, nog steeds. We gaan dit dus zeker voortzetten. We zullen voorlopig twee behandelproducten naast elkaar aanbieden. Ook na corona. Eén product met vooral traditionele behandelsessies en incidenteel online zorg (bijvoorbeeld bij vervanging of tijdens vakanties) en één product met vooral online zorg en enkele traditionele sessies. De cliënt kan zelf kiezen tussen deze twee producten. Uitgangspunt is om onze organisatie mee te laten bewegen met de natuurlijke transitie naar online zorg.”

Marije: “We zullen online blijven behandelen. Het is alleen moeilijk te voorspellen hoe de vraag naar online zorg zich na corona zal ontwikkelen. Ongeveer driekwart van de ouders geeft aan positief tegenover online behandeling na corona te staan, maar zij wensen wel dat ook traditionele sessies onderdeel zijn van het traject. Op grond van analyse van de questionnaires is onze voorzichtige verwachting dat in 2021 al 20% tot 25% van de cliënten zal kiezen voor het online product. Het aandeel online behandeling zal in de daaropvolgende jaren waarschijnlijk steeds groter worden. Een mooie ontwikkeling waarbij maatwerk, afstemming en kwaliteit van de zorg voorop blijft staan.”

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie