Tips voor een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar

Voor het onderwijs
12 juni 2023
RID auteur
RID
leerlingen krijgen RT

Wij ontvangen veel vragen van scholen over remedial teaching. Twee vragen die wij vaak horen in de laatste maanden van het schooljaar zijn:

  • 'Wat kan ik nu al doen om extra taal- en rekenondersteuning voor leerlingen vanaf de start van het nieuwe schooljaar direct goed vorm te kunnen geven?'
  • 'Is het mogelijk de RT-ondersteuning al te verlengen vóór een volgend meetmoment?'

Hieronder vind je onze antwoorden op deze vragen, die je helpen de inzet van remedial teaching op school voor komend schooljaar alvast op de rit te zetten.

oefenkr8 materialen

Wat kan je in de laatste weken van het schooljaar al doen om extra taal- en rekenondersteuning voor leerlingen vanaf de start van het nieuwe schooljaar direct goed vorm te kunnen geven?

Op basis van de ontwikkeling van een leerling heb je als leerkracht vaak al wel een goede indicatie of een leerling na de zomervakantie intensieve ondersteuning (RT) nodig heeft. Resultaten van afgenomen toetsen kunnen eventuele twijfel wegnemen.

Vervolgens is het belangrijk om tijdig na te denken over de wijze waarop deze ondersteuning geboden kan worden. Als er vermoedens zijn van dyslexie of dyscalculie, is het extra belangrijk de begeleiding tijdig en gedegen uit te voeren, zodat een eventuele doorverwijzing voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Lukt het dit zelf goed in te richten op school? Wie gaat de begeleiding buiten de klas geven? En met welke methode? Allemaal vragen die van belang zijn.

Op het moment dat RID je school ondersteunt in remedial teaching kunnen wij ook advies geven over de indeling van de RT-groepjes. Wij kijken dan onder meer naar:

  • Welke kinderen bij elkaar passen in een groepje
  • De leeftijd en het niveau van de kinderen
  • Beschermende en belemmerende factoren van de leerlingen

Op basis van de ontwikkeling van een leerling heb je als leerkracht vaak al wel een goede indicatie of een leerling na de zomervakantie intensieve ondersteuning (RT) nodig heeft."

Is het mogelijk de RT-ondersteuning (van RID) al te verlengen vóór een volgend meetmoment?

Afhankelijk van je vakantieregio en eigen planning kan het raadzaam zijn hier al enige tijd voor het toetsmoment over na te denken. Zo voorkom je dat je in tijdnood komt.

Vaak hebben jij en je collega's wel al een idee van het aantal leerlingen (groepjes) en de vakgebieden waarop ondersteuning nodig zal zijn. Door deze al te bespreken en reserveren, kunnen wij alvast een (of misschien dezelfde) remedial teacher inplannen. Zo voorkom je dat onze rt'ers al volgepland zijn en kan er direct na de zomervakantie gestart worden.

Na het toetsmoment kun je vervolgens nog een preciezere invulling geven aan de RT-groepjes. Dit kan eventueel ook later nog aangepast worden.

OefenKr8: intensieve remedial teaching

RID ondersteunt en ontzorgt scholen met remedial teaching. Onze kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen hebben wij gebundeld in de RT-methode OefenKr8. Een krachtige methode, waarin evidence-based technieken uit onze specialistische behandelingen worden toegepast. Hiermee helpen wij leerlingen stap-voor-stap verder. Naast het verzorgen van all-in RT-trajecten op school, bieden wij scholen ook de mogelijkheid om leerlingen zélf te begeleiden met onze methode. Dit noemen we OefenKr8 | Door school. Onze specialisten geven dan gedurende korte tijd ondersteuning en coaching on the job, waarna je school zelf duurzaam aan de slag kan met OefenKr8.

OefenKr8-boekjes

Verder lezen