‘Zonder spellingcontrole had ik nu niet gestudeerd’

02 februari 2016

Geen spellingcontrole tijdens het centrale examen Nederlands vwo en havo betekent voor leerlingen met dyslexie soms het verschil tussen slagen of zakken. Dat wijst ervaring van oud-leerlingen uit. ‘De beleidswijziging voor het komende examen levert in elk geval veel onrust op’, zegt directeur Patty Gerretsen van RID. ‘Niet alleen bij leerlingen, maar ook bij docenten, wetenschappers en leden van de Tweede Kamer. Dyslexie is een serieuze handicap. Met de juiste maatregelen en een gedegen behandeling heeft een leerling daar weinig last van. Worden belemmeringen opgeworpen, zoals nu gebeurt, dan worden deze leerlingen niet serieus genomen.’

Op woensdag 10 februari gaat de Tweede Kamer in debat met staatssecretaris Dekker over dit onderwerp.

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) maakt bezwaar tegen het verbod

Het uitschakelen van de spellingcontrole is om verschillende redenen onverstandig. Dyslectische leerlingen hebben veel moeite met een correcte spelling en daarom is voor hen deze verandering een groot probleem. Ook hebben zij hun hele schooltijd geoefend en hun toetsen gemaakt met behulp van deze spellingcontrole. Bij zwaar dyslectische kandidaten kan het uitschakelen van de spellingcontrole leiden tot stress en schrijfangst waardoor de vaardigheid waar het in een examen om draait, zoals leesvaardigheid, samenvatten, argumentatieve vaardigheden, niet voldoende uit de verf komt.

Lisanne (19) is vorig jaar geslaagd mét spellingcontrole: ‘Ik heb gelukkig toen ik op de basisschool zat een dyslexiebehandeling gehad, anders was ik niet eens op het vwo uitgekomen. Ik vind talen gewoon nog altijd lastig. Op mijn eindlijst had ik een 5,7 voor Nederlands en een 5,3 voor Engels. En dus was ik geslaagd. Zonder spellingcontrole was me dat niet gelukt en had ik nu niet op de Technische Universiteit gezeten.’

RID stelt dat het afschaffen van de spellingcontrole de verkeerde oplossing is voor het probleem van ongelijkheid tussen eindexamenkandidaten. De maatregel heeft, zo stelt Het College voor Toetsen en Examens, dat de maatregel slechts een beperkt nadelig effect kan hebben op het eindcijfer. Maar zelfs een minimaal effect zorgt wél voor nieuwe ongelijkheid. Leerlingen die krap voldoende scoren voor Nederlands dreigen dan te eindigen met een onvoldoende op hun eindlijst met alle mogelijke gevolgen van dien. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.

RID pleit daarom voor een vervangend hulpmiddel of een andere regeling. Patty Gerretsen: ‘Wij willen met het werkveld graag overleggen over passende oplossingen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat deze er zijn! Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen bij het koppelen van letters en klanken werken de hersenen anders dan bij mensen zonder dyslexie. Het gevolg van dyslexie is dat een leerling moeite heeft met lezen en schrijven. Naast adequate zorgverlening staan wij voor het bieden van handvatten en passende ondersteuning voor dyslectische leerlingen zodat hun ware talenten goed zichtbaar worden. Zij mogen niet de dupe worden van dit nieuwe beleid.’

Teken de petitie!

RID onderschrijft de online petitie van oudervereniging Balans: een middel om Tweede Kamerleden te ondersteunen bij hun streven om het verbod ongedaan te maken. Daarom roept RID iedereen op om de petitie te ondertekenen. Dit kan op de website van Balans: www.balansdigitaal.nl.

Wie wil, kan ook een mail sturen naar de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: cie.ocw@tweedekamer.nl.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie