RID biedt de helpende hand bij wegwerken onderwijsachterstanden

Corona heeft de afgelopen tijd geleid tot forse aanpassingen in het onderwijs. Dit is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk geweest. Sommige kinderen hebben dan ook achterstanden in hun leerontwikkeling opgelopen. Om deze kwetsbare groep te helpen heeft de overheid geld beschikbaar gesteld voor scholen om extra ondersteuning te organiseren. Omdat het in deze drukke tijd misschien niet alle scholen lukt de ondersteuning zelf te verzorgen en het belangrijk is dat zoveel mogelijk kinderen hun achterstanden in kunnen lopen, biedt RID de helpende hand. We bieden daarom de komende tijd diverse inhaal- en ondersteuningsprogramma’s binnen de subsidieregeling.

Wat houdt de subsidieregeling precies in?
De subsidie kan worden ingezet voor inhaalprogramma’s of ondersteuning buiten schooltijd.

  • De eerste fase (looptijd: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) is bedoeld voor kortlopende ondersteuning, zoals een zomerschool.
  • In de tweede fase (looptijd: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021) kan doorlopende hulp worden georganiseerd.

Er wordt per leerling € 900,- beschikbaar gesteld. Standaard mag voor maximaal 10% van de leerlingen subsidie worden aangevraagd. Scholen waar meer achterstanden voorkomen, zoals gedefinieerd in de regeling, kunnen subsidie aanvragen voor maximaal 20% van de leerlingen.

Hoe kan RID u helpen?
We bieden inhaalprogramma’s op het gebied van rekenen, technisch lezen, spellen en begrijpend lezen voor leerlingen in groep 2 t/m groep 8;
• We stellen met u een pakket op maat samen om de achterstanden weg te werken;
• Dit kan zowel voor de eerste fase en/of de tweede fase;
• We maken waar nodig gebruik van onze specialistische tools, waaronder software
gericht op expliciete instructie en serious gaming;
• De methodieken die wij bieden zijn wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief;
• Onze gekwalificeerde en ervaren medewerkers gaan met de leerlingen aan de slag;
• We bieden de ondersteuning zowel online als op locatie;
• We houden alles bij wat er gebeurt en documenteren dit voor de verantwoording;
• We meten het effect van onze inspanningen en rapporteren dit.

Aanvragen subsidie
Het aanvragen van de subsidie is heel eenvoudig en kan via de website van DUS-I:
www.formulierdus-i.nl/IOP/. Wij leveren de korte beschrijving van het
ondersteuningsprogramma aan. U hoeft dan alleen nog te ondertekenen namens het
bevoegd gezag. Maar let op: voor de tweede fase dient de aanvraag uiterlijk 15 september 2020
binnen te zijn!

Wij gaan graag met u de samenwerking aan om de leerachterstanden bij deze kwetsbare
groep leerlingen op doelgerichte en motiverende wijze weg te werken!

Wilt u meer informatie?

Bekijk hier onze actuele factsheet (tweede tijdvak aanvragen voor 18 augustus 2020 tot en met 15 september 2020) of stuur een e-mail naar inhaalprogramma@rid.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Namens RID vertellen Marieke Wilterdink, Marle Toll, Janneke van Eijndhoven – de Groot en Gerlien Veening u graag meer over de mogelijkheden.

 

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie