Onze terugblik op NPO

Het afgelopen schooljaar hebben wij landelijk op veel scholen zorg mogen leveren ten behoeve van het inhaalprogramma. Leerlingen die achterstanden hebben opgelopen tijdens de lock-downs hebben extra ondersteuning ontvangen vanuit onze RT-methode Expeditie. Daarnaast helpen we sinds dit schooljaar scholen ook met de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze zorg dient een bewezen effectieve aanpak te hebben en ook duurzaam te zijn. Onze onderwijsadviseurs geven graag (kosteloos en vrijblijvend) advies over de invulling hiervan op de verschillende ondersteuningsniveaus.

Zo kan de innovatieve app Kosmos Klikker op School (nieuwe naam: KlankKr8) zowel een goede invulling zijn op ondersteuningsniveau 1, als een aanvulling zijn op ondersteuningsniveaus 2 en 3. Middels het bewezen effectieve spelconcept leren kinderen namelijk spelenderwijs de letter-klankkoppelingen uit onze taal.

Daarnaast zetten we met onze RID Academie in op duurzaamheid en bieden we scholing op het gebied van taal en rekenen aan schoolteams. We kijken graag mee naar de specifieke wensen van het team en geven praktische handreikingen om direct in de klas aan de slag kunnen.

Onze remedial teachers zorgen voor extra handen in de school en nemen de RT op ondersteuningsniveau 3 op zich. In kleine groepjes ontvangen de leerlingen instructie en begeleiding vanuit onze effectieve aanpak Expeditie.

Daarnaast bieden we coaching on the job aan, waarbij we onderwijsprofessionals trainen om zelf te werken met Expeditie, om zo de methode duurzaam in te zetten in de school.

Het komende jaar zullen we verder gaan met deze ondersteuning om samen met het onderwijs ons hard te maken voor een krachtige taal- en rekenontwikkeling. Wil jij dat onze onderwijsadviseurs meedenken met jouw school? Neem dan contact met ons op!

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie