RID RT: voor meer gelijke kansen!

RID RT: voor meer gelijke kansen!

Het signaal dat meer dan ooit leerkrachten kiezen voor een baan buiten het onderwijs is zorgelijk. Berichten in de media, onderzoeken, tv-programma’s en persoonlijke verhalen, het komt vast bekend voor: de functie van leerkracht is zwaar, het behelst veel en wordt steeds complexer. Waar het hart vaak ligt bij tijd en aandacht voor de kinderen wordt de tijd steeds meer opgeslokt door het managen van allerlei andere zaken, zowel in de klas als daarbuiten.

Leerkrachten die het basisonderwijs verlaten willen vaak in een andere branche nog steeds hun maatschappelijke bijdrage blijven leveren. Wij als RID merken dit ook. Monique Claessens was 32 jaar leerkracht in met name de groepen 3, 4 en 5 en stapte ruim een jaar geleden over naar RID voor de functie van RT-er. Zo kon ze toch blijven meehelpen en ondersteunen bij de ontwikkeling van kinderen. Om meerdere redenen zoals mobiliteit, werkdruk en de veelheid van protocollen heeft ze dit besluit destijds genomen.

Monique vertelt: “Mijn hart ligt bij het onderwijs, maar dit alles bij elkaar maakte dat ik voor toentertijd toch een andere keuze heb gemaakt. Op een gegeven moment had ik binnen mijn groep de zorg voor 10 kinderen met een handelingsplan. Het is heel goed dat kinderen een ‘op maat behandeling’ krijgen, maar in een groep van 30 leerlingen is de belasting voor een leerkracht dan zwaar. Zeker omdat er daarnaast ook gedragsproblematiek voorkwam. Hulp en ondersteuning is dan meer dan welkom. Ook bij het voorkomen van het vastlopen van kinderen ligt er wat mij betreft een oplossing. Ik denk namelijk dat je in de groepen 1, 2 en 3 al aankomende zorgleerlingen kunt identificeren. Er vallen dingen op in deze ontwikkelingsfase. Hier kun je een grote groep leerlingen al gaan helpen. Ik denk dat kinderen die moeite hebben met het leren van letters bijvoorbeeld goed reageren op het werken met Kosmos klikker. Voor zowel een kind als de leerkracht is dat fijn, want het is geen extra belasting doordat kinderen er zelfstandig mee bezig zijn. Het is adaptief en frustreert kinderen niet. Zelf vinden ze het ook leuk en worden er enthousiast van. En met deze serious game kun je met de uitkomsten uiteindelijk ook goed conclusies trekken omdat prestaties en knelpunten van kinderen inzichtelijk zijn.”

“Ik kan me herinneren dat er vroeger een vaste RT-er op school aanwezig was. Dat was altijd prettig omdat je in een klas vaak met veel verschillende niveaus te maken hebt. RT-ers kunnen de leerkracht dan goed ontlasten en ondersteunen. Het is jammer dat hier vaak geen ruimte meer voor is financieel gezien. En kinderen worden tegenwoordig ook niet snel  doorverwezen naar Speciaal Onderwijs. Dat maakt het in deze tijd lastig behapbaar voor basisscholen. Daarbij merk je dat het ontbreken van RT ondersteuning in de klas ook meer ongelijkheid in de hand werkt omdat sommige ouders bij problemen zelf externe hulp inschakelen. Ik vind het zelf prettig dat RID kansengelijkheid probeert te bevorderen door het aanbieden van speciale pakketten (onze RT-methode Expeditie) voor scholen waarmee we kinderen die ergens vastlopen kunnen helpen. Ik vind de leerlijnen van onze methode ‘Expeditie’ erg goed en deze bieden een professionele én structurele manier van ondersteuning. Leerkrachten moeten al zoveel en met onze hulp kun je hen waar mogelijk is ontzorgen. In mijn tijd als leerkracht merkte ik al dat kinderen heel leergierig en gemotiveerd zijn als ze extra ondersteuning krijgen, zo mooi om te zien!”

 

* Onze RT-ondersteuning en -methode hebben een nieuwe naam: OefenKr8. Lees meer over OefenKr8, de mogelijkheden en de nieuwe opzet van onze jaartrajecten op deze pagina.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie