Leesvaardigheid in vrije val: pak leesachterstand op jonge leeftijd bij de basis aan

Voor het onderwijs
6 december 2023
Sebastián Aravena
Dr. Sebastián Aravena
jongen met boek en grijze achtergrond

Waar we in 2018 dachten dat dat het dieptepunt was, lieten de nieuwe PISA-resultaten zien dat de bodem helaas nog niet is bereikt. Maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. In 2018 was dit nog een kwart.

Het aanhoudend lerarentekort blijft een groot knelpunt, maar aan de wil van scholen en leerkrachten om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren ligt het zeker niet. In en om het onderwijs zijn inmiddels veel plannen en initiatieven gestart om het lezen een impuls te geven, veelal gericht op leesplezier. Maar is dit voldoende om de dalende lijn te stoppen? Dr. Sebastián Aravena, expert op het gebied van leesvaardigheid, verbonden aan RID Taal Rekenen en auteur van het boek ‘Effectief lees- en spellingonderwijs’ wijst op het belang van de vroege leesontwikkeling van kinderen. Deze is essentieel voor een versterking van de leesbasis en het bieden van gelijke kansen aan leerlingen.

Verder lezen