Tips voor in de klas: stillezen en hardop lezen

13 september 2023
RID auteur
RID

Leren kinderen even goed lezen tijdens stillezen als hardop lezen?

Als je eenmaal goed kunt lezen en je leest zelf een tekst, dan doe je dat in principe in stilte. Het stillezen is dus de dominante leesmodus. Toch is er, zowel op school als in de wetenschap, opvallend weinig aandacht voor. Het oefenen en toetsen van leesvaardigheid in de klas gebeurt veelal hardop en ook de conclusies die onderzoekers trekken, zijn vrijwel altijd gebaseerd op hardop lezen. Is dit terecht of zouden we het stillezen meer aandacht moeten geven?

Verder lezen